Felügyelő Bizottsági beszámoló

a 2018.04.16-án megtartandó Közgyűlés részére

A Felügyelő Bizottság a 2017-es évben is több alkalommal tartott ellenőrzést az Egyesületnél.

2017. március 9-én időszaki vizsgálatot tartottunk, ahol ellenőriztük a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületének könyvelését. Megállapítottuk, hogy a könyvelés naprakész és rendben találtuk. Erről feljegyzést készítettünk.

Bevételeink 2017. évben:

Tagdíjakból:149.000 Ft
Támogatás (szponzorok és tagi támogatás):310.440 Ft
Egyéb bevétel (kirándulás ősz):825.500 Ft
Összesen:1.284.940 Ft

Bevételeink tagdíj befizetésekből; támogatásokból; egyéb befizetésekből tevődnek össze.

Tagdíj: ha elmaradás mutatkozik tagdíjfizetésnél, akkor a tárgyévi rendes tagdíjként, a fennmaradó összeg pedig tagi támogatásra könyvelhető le.

Az Erzsébet vers és prózamondó verseny költségeire az egyesület pályázott a Gödöllő Város Önkormányzatnál, így 120.000 Ft támogatásban részesültünk. Szponzoraink most is, mint minden évben, támogatták e neves rendezvényt: Info-Szolg Kft. 50.000 Ft, IS-ESZ Bt. 15.000 Ft, Gödöllői Medicina Patika 10.000 Ft, ÁT Kft. és Caeidon Service Kft. 30.000-30.000 Ft volt.

Ez összesen: 255.000 Ft. A tagi támogatás egy részét is a versenyre fordítottuk (pl. ajándékkönyvek), másik részét a Kastélybarát klub működtetésére. A tagi támogatás összege 2017. december 31-i dátummal 8.000 Ft tagdíj és egyéb támogatás címen: 47.440 Ft. Mindösszesen: 310.440 Ft. Köszönjük hathatós támogatásukat.

Kiadásaink 2017. évben:

Költségek, anyag:16.153 Ft
Erzsébet nap, szavalóverseny:177.946 Ft
Egyéb (kirándulás, kiadások)1.067.558 Ft
Összesen:1.261.657 Ft

Az Egyesület Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett számla záróegyenlege:

2017. dec.31-i Bank egyenlege:335.099.-Ft
Házi pénztár egyenleg:44.277.-Ft
Összesen:379.376.-Ft
2017. tárgyévi eredmény:23.283.-Ft

A házi pénztárban tartható készpénz összege 50.000 Ft. A szavalóverseny időszakában 2018. októbertől november 20-ig el lehet tekinteni ettől, maximum 150.000 Ft-ig. Valamint a kirándulások alkalmával is.

2017. november 25-én megrendezésre került ismét az Erzsébet-napi szavalóverseny. Az Ormosiak Baráti Köre együttműködésünk keretében 10.000 Ft összegű könyvutalványt ajándékozott. Egyesületünk is az Ormosiak által megrendezett bálra tárgyi ajándékot küldött a tombolához, melyet nagy örömmel fogadtak.

2017-ben is felejthetetlen kirándulásban volt részünk, ősszel Gyula és környékét látogattuk meg. Ezúton is köszönjük Kovács Évának és Kaján Mariannak a szervezési és lebonyolítási munkálatokat.

A Felügyelő Bizottság 2018. március 13-ai ülésén elkészítette a 2018. évi költségvetési tervezetet, melyet mellékletben csatolunk.

megnevezésbevétel Ftkiadás Ft
tagi befizetések160.000 
tagi támogatás100.000 
önkormányzati pályázat120.000 
szponzori támogatás200.000 
kirándulások 1.000.000 
számlavezetés 20.000
könyvelés költsége 40.000
Civil Kerekasztal Egyesület éves tagdíj 5.000
telefonköltség 50.000
irodaszer 20.000
postaköltség 10.000
koszorú (5 db), temető tábla 65.000
kirándulások 1.000.000
könyvek, ajándékok 50.000
Erzsébet nap 200.000
ÖSSZESEN1.580.0001.460.000
különbözet120.000 

A szponzori támogatásaikat a jövőben is szívesen fogadjuk és megköszönjük.

Elkészült a Felügyelő Bizottság munkaterve is.

Az FB 2018. évben az alábbi időpontokban tervezi a Gödöllői Királyi Kastély Barátai Egyesületének pénz és vagyonkezelésének ellenőrzését:

Az éves mérleg felülvizsgálata, bevételek, kiadások ellenőrzése:2018.03.13.
2018. Közgyűlésre Beszámoló elkészítése:2018.04.03.
2018. I. félévi gazdálkodás, bev. kiad. ellen:2018.07.31.
Szúrópróba ellenőrzés:2018.11.06.
Éves ellenőrzés (bev. kiad. gazdálkodás, stb.):2019.01.10.

Az ellenőrzések mindhárom FB tag részvételével történnek.

Kérjük a Közgyűlést a pénzügyi elszámolás, valamint a 2018. évi költségvetés elfogadására.

Gödöllő, 2018. április 3.
Pap Józsefné
FB Elnök

Oszd meg másokkal